PEKERJAAN

Perbandingan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian
Perbandingan persentase penduduk yang bekerja dalam sektor pertambangan
Perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dalsm sektor jasa
Perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor perkebunan