PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA PAYUNG KECAMATAN BODEH
MASA BAKTI 2013-2018

No Nama Kedudukan
1.1
1.2
Hj.RASITI
SITI MASROFAH
KETUA
WAKIL KETUA
2.1
2.2
YUNIARSIH
SRIATI
SEKRETARIS I
SEKRETARIS II
3.1
3.2
KUSMIRAH
TUMINAH
BENDAHARA I
BENDAHARA II
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
 KUSNIAH
TITIK RANITIASIH
EKANTI SULISTIANTI
ETI JUMAROH, A.Md.Keb
TARYANTI
KETUA POKJA I
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
PATRIYAH
ROHYATI
ROSITASARI
INDAH PURWONINGSIH
 KETUA POKJA II
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
WIRIYATUN
TUNIAH
MARTINA NOVITILOVA,S.Kom
TAOYAH
RAENAH
 KETUA POKJA III
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
DIYAH ASTUTI
MURYATI, A.Md.Keb
DWI ARSININGSIH, S.Pd
DRIYAH
BADRIYAH
 KETUA POKJA IV
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA